World Library  Children's Literature


Children's literature is usually understood to comprise books intentionally written for children to read.

 
 • Cover Image

Candleena

By: Janaki Sooriyarachchi

Far above the clouds, stars, moon and sun, was fairyland. It was a magnificent place filled with exotic flowers of rainbow colors, snow-dusted mountains, sapphire lakes, and trees greener than green itself. Of course, there were many fairies too, dazzling the exquisite land as far, and farther than eyes can see. The loveliest fairy in the fairyland, was Eleena. She had a little brother whom she loved very much. He was her best friend and companion. Wherever she went, her brother accompanied her.

Read More
 • Cover Image

Buhuki

By: Janaki Sooriyarachchi

Another delightful children’s story by this author. This one tells of a little monkey who spends his days eating fruit and befriending the local children. One day he steals a Peni waraka fruit away from a murder of crows. As they give chase our hero ends up covered in cotton wool (presumably a native crop). He is then mistaken for a ghost by the villagers and by his own troop of monkeys. In the end his mother recognises his voice and he is reunited with his family. So th...

Read More
 • Cover Image

Children of Tomorrow: Guidelines for Raising Happy Children in the...

By: Rav Michael Laitman

For children of all ages: ten enchanting tales that describe how Miracles Can Happen when we open our eyes to the joy and beauty that comes from being connected with others. This heartfelt collection of children's stories creates an appreciation for Nature's wondrous ways, revealing the eternal truth that only together can we do something truly wonderful.

Read More
 • Cover Image

La Aventuroj de Alico Sub la Tero

By: Donald Broadribb

The original copy was originally written in 1864 by Carroll Lewis and re-made in September of 2000 by Donald Broadribb.original copy was first written by Carroll Lewis. This book is about the aventures of a girl and the special characters she meets along her journey throuhout the book.

Read More
 • Cover Image

La Vera Storia Dei Veneti

By: Rexistensa Veneta

Ghemo volesto scrivare sto libreto sintetico par iluminare la nostra jente contandoghe la nostra storia vera. A scola ne xe sta insegnà na storia finta, artifiçiale fata aposta par creare el ‘talian medio: insulso, ignorante, credulon, tifoso, emotivo e incapaçe de pensare co la so testa. Bon da esare sfrutà e a esare sotomeso.

Read More
 • Cover Image

La Vojagoj de Doktoro Dolittle

By: Hugh Lofting

PRI cio kion mi gis nun verkis pri Doktoro Dolittle mi sciigis longe post la koncernaj eventoj, de uloj kiuj konis lin — efektive, multe da gi okazis antau mia naskigo. Sed nun mi entreprenas surpaperigi tiun parton de la vivo de la granda homo kiun mi mem vidis kaj partoprenis. Antau multaj jaroj la Doktoro donis al mi permeson fari ci tion. Sed ni ambau tiam estis tiom okupataj pro cirkauvojagado en la mondo, spertante aventurojn kaj plenigante notlibrojn de natura ...

Read More
 • Cover Image

La Stana Lignohakisto de Oz

By: L. Frank Baum

Mi scias ke pluraj el vi atendas ci tiu rakonton pri la Stana Lignohakisto, car multaj el miaj korespondantoj demandas al mi, ripete, kio okazis al la “bela Mangtula knabino” kies fianco estis Nocjo Hakisto antau ol la Fia Sorcistino sorcis lian hakilon kaj li intersangis sian karnon por stano. Ankau mi scivolis pri si, sed gis kiam Vut la Vagisto interesigis pri la afero la Stana Lignohakisto sciis ne pli ol ni. Tamen, li trovis sin, post multaj interesega...

Read More
 • Cover Image

Doroteo Kaj la Sorcisto en Oz

By: L. Frank Baum

Ne utilas; tute ne utilas. La infanoj ne permesas ke mi cesu rakonti pri la Lando Oz. Mi scias multajn aliajn historiojn, kaj mi esperas rakonti ilin, iam; sed guste nun miaj amantaj tiranoj ne permesas tion. Ili krias: “Oz—Oz! Pli pri Oz, S-ro Baum!” kaj kion mi faru krom obei iliajn ordonojn?

Read More
 • Cover Image

La Smeralda Urbo de Oz

By: L. Frank Baum

Tiuj ideoj ofte estas lertaj. Ili ankau estas logikaj kaj interesaj. Do mi utiligis ilin kiam ajn mi povis trovi oportunon, kaj estas juste ke mi agnosku mian suldon al miaj amiketoj.

Read More
 • Cover Image

La Perdita Princino de Oz

By: L. Frank Baum

Kelkaj el miaj junaj legantoj produktas mirindajnb imagajojn. Tio placas al mi. Imago portis la homaron tra la Malluman Epokon al gia aktuala nivelo de civilizacio. Imago instigis Kolumbon trovi Amerikon. Imago instigis Franklinon trovi elektron. Imago donisal ni la vapormotoron, la telefonon, la parolmasinon kaj la automobilon, car necesis revi pri ili antau ol realigi ilin. Do mi kredas ke revoj-kiujn oni spertas dum la tago kun malfermaj okuloj kaj plene funkcianta ce...

Read More
 • Cover Image

Ozma de Oz

By: L. Frank Baum

Miaj amikoj la infanoj respondecas pri ci tiu nova “Oz-Libro”, kiel ankau la lasta, kiu nomigis La Lando Oz. Iliaj dolcaj leteretoj pledas scii “pli pri Doroteo”; kaj ili demandas: “Kio poste okazis al la Malkuraga Leono?” kaj “Kion Ozma poste faris?”—kio kompreneble signifas, fariginte Regantino de Oz. Kaj kelkaj proponas intrigojn al mi, dirante: “Bonvolu resendi Doroteon al la Lando Oz”; au “Kial ne skribi pri renkontigo de Ozma kaj Doroteo, kaj ili povos kune gui av...

Read More
 • Cover Image

La Mirinda Sorcisto de Oz

By: L. Frank Baum

Folkloro, legendoj, mitoj kaj fe-rakontoj estis parto de la infaneco dum la tuta historio, car ciu sana infano havas bonkarakteran kaj instinktan amon al rakontoj fantaziaj, mirindaj kaj evidente malrealaj. La flugilhavaj feoj de Grimm kaj Andersen alportis pli da feliceco al la koroj de infanoj ol ciuj aliaj homkreajoj.

Read More
 • Cover Image

La Mikscifona Knabino de Oz

By: L. Frank Baum

PRO komplezo de Doroteo Gale el Kansas, poste Princino Doroteo de Oz, humila verkisto en Usono iam nomumigis Rega Historiisto de Oz, kaj ricevis la privilegion verki la kronikojn de tiu mirinda felando. Sed verkinte ses librojn pri la aventuroj de tiuj interesaj sed kuriozaj personoj kiuj logas en la Lando Oz, la Historiisto malfelice sciigis ke pro edikto de la Plejsupera Reganto, Ozma de Oz, sia lando ekde tiam estos nevidebla por ciuj kiuj logas ekster giaj limoj ka...

Read More
 • Cover Image

Glinda de Oz

By: L. Frank Baum

Glinda la Bona, la bela Sorcistino de la Lando Oz kaj amikino de Princino Ozma kaj Doroteo, konas multajn personojn kiuj volas scii pli pri si. Do, en la nova rakonto pri Oz, S-ro L. Frank Baum, Rega Historiisto de Oz, verkis tutan libron pri kiel Glinda kaj la Sorcisto kiel eble plej forte strebis savi la Princinon kaj Doroteon de la dangeregoj kiuj minacis ilin kiam ili iris inter la militantajn tribojn de la Platkapuloj kaj la Premloj.

Read More
 • Cover Image

La Eksterordinara Lando Oz

By: L. Frank Baum

En la Lando de la Gilikuloj, ce la Nordo de la Lando Oz, logis junulo nomita Tip. Lia nomo estis pli granda, car maljuna Mombi ofte deklaris ke lia plena nomo estas Tipetarius; sed oni ja ne diris tiom longan vorton kiam plene suficis “Tip”.

Read More
 • Cover Image

La Historio de Doktoro Dolittle

By: Hugh Lofting
Read More
 • Cover Image

La Diplomato Kiu Ridis

By: Ralph Harry

Ekzistas multaj difinoj de diplomato. Ekzemple: diplomato estas persono kiu povas distranci torton tiel ke ciu ceestanto kredas ke si ricevas la plej grandan pecon; kaj: diplomato ciam memoras la naskigtagon de virino, sed neniam memoras sian agon. Ambasadoroj, precipe se ili ne havas instrukciojn de siaj registaroj, devas certigi ke ili konservas la povon elekti taugan respondon. El tio fontas la klarigo de la diferenco inter diplomato kaj “gentlemanino” au damo:

Read More
 • Cover Image

La Birdotimigilo de Oz

By: L. Frank Baum

La Armeo da Infanoj, kiuj siegis la Postoficejon, konkeris la Postistojn kaj liveris al mi siajn obeendajn ordonojn, insistis ke Trot kaj Kap’tano Vilcjo eniru la Landon Oz, kie Trot povos gui la kompanecon de Doroteo, Betinjo Bobin kaj Ozma, kaj la unukrura velisto povos farigi kamarado de la Stana Lignohakisto, la Vilulo, Tik-Toko kaj ciuj aliaj kuriozaj uloj logantaj en tiu mirinda felando.

Read More
 • Cover Image

La Aventuroj de Alico en Mirlando

By: Lewis Carroll
Read More
 • Cover Image

La Magio de Oz

By: L. Frank Baum

Iom kurioze, en la eventoj kiuj okazis dum la pasintaj kelkaj jaroj en nia “granda ekstera mondo”, ni povas trovi eventojn tiom mirigajn kaj inspirajn ke mi ne povas esperi egaligi ilin per rakontoj pri la Lando Oz. Tamen, “La Magio de Oz” vere estas pli stranga kaj nekutima ol io ajn kion mi legis au priaudis niaflanke de La Granda Sabla Dezerto kiu kasas de ni La Landon Oz, ec dum la jusaj ekscitaj jaroj, do mi esperas ke gi allogos vian amon je noveco.

Read More
 
7
|
8
|
9
|
10
|
11
Records: 181 - 200 of 212 - Pages: Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.